fbpx skip to Main Content

Synsundersøkelser

Ordinær synsundsøkelse

Vi starter alltid med en innledende samtale for å avdekke dine synsbehov. Videre vil vi undersøke din synsstyrke og gjøre en grunnleggende undersøkelse av øyehelsen din. Inkludert trykkmåling med Icare kontakttonometer.  Dersom optiker ser behov for ytterligere undersøkelse vil dette bli anbefalt. Vi har henvisningsrett/plikt til øyeleger og andre deler av spesialhelsetjenesten.

Pris: kr 490,-

Synsundersøkelse i hjemmet eller på institusjon

En hjemmesynsprøve tas alltid av en autorisert offentlig godkjent optiker. Dette foregår i vante og trygge i omgivelser i ditt hjem eller på institusjon/sykehjem. Vi medbringer vårt utstyr, som krever liten plass. Du får god tid, og vi starter med innledende samtale vedr. dine synsproblemer. Din egen brille kan måles med medbrakt utstyr. Det benyttes videre en autorefraktor, dvs. en maskin som måler elektronisk synet ditt. (Dette er en verdifull måling spesielt i tilfeller med demente pasienter). Ut fra denne målingen får vi indikasjoner på styrken din, som testes videre i en prøvebrille du får på nesen. Vi ser også på øyets netthinne og linse (skiakop/oftalmoskop), for å avdekke øyets tilstand, event. sykdommer. Til slutt foretas en øyetrykkmåling med Icare kontaktonometer.

I noen tilfeller er det en fordel å ha en pårørende med under synsundersøkelsen.

Dersom det er behov for en ny brille, har vi med et godt utvalg av kvalitetsinnfatninger. Nye glass i din gamle brille kan ordnes om ønskelig. Brillen blir så tilpasset, før vi tar den med til bestilling og innslip av glass i din styrke. Etter 4 – 10 dager (avhengig av type brilleglass), kommer vi tilbake og leverer din oppjusterte eller nye brille.

Denne tjenesten er ment for privatpersoner i eget hjem eller institusjoner/sykehjem i Arendal og omegn.

Pris synsundersøkelse ved hjemmebesøk kr 690,-

Back To Top